Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Koncepcje przyszłego Helu w pracach architektów

30 marca w sali konferencyjnej UM Helu, odbyło się ogłoszenie werdyktu, wręczenie nagród i wystawa prac konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego zagospodarowania terenu ulic: Maszopów, Bulwar Nadmorski oraz Osiedla Rybackiego w Helu.
W konkursie wystartowały 2 stołeczne firmy. Przedstawiono interesujące i odważne rozwiązania m.in.: umożliwienie dostępu do nabrzeża poprzez przesunięcie portu rybackiego w kierunku obecnego portu wojennego, remedium na problemy komunikacyjne w postaci administracyjnego ograniczenia ruchu samochodowego i zwiększenia znaczenia transportu wodnego, ścieżki tematyczne (przyrodnicza, historyczna, plażowicza).
Komisja konkursowa nie wyłoniła zwycięzców, przyznano 2 równorzędne drugie nagrody, które Burmistrz Helu z uwagi na wysoki poziom prezentowanych prac, podniósł z regulaminowych 3000 zł do 5000 tys.
Prezentacje koncepcji wzbudziły żywe zainteresowanie i dyskusję publiczności.
Z ust włodarzy miasta padło zapewnienie o przyszłym szerokim wykorzystaniu prac konkursowych.