Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Morze w kulturze mojego regionu

Przegląd twórczości, Konkurs plastyczny i literacki
Organizatorem jest Stowarzyszenie pn. „Związek Miast i Gmin Morskich”
Patronat nad konkursem i przeglądem sprawuje Minister Edukacji Narodowej

I Organizator
Organizatorem głównym konkursu „Morze w kulturze mojego regionu” jest Stowarzyszenie pn. „Związek
Miast i Gmin Morskich” z siedzibą w Gdańsku, skupiający miasta i gminy morskie od Krynicy Morskiej po
Szczecin i Świnoujście: Cedry Wielkie, Darłowo, Dziwnów, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Hel Jastarnia,
Kołobrzeg–miasto, Kołobrzeg-gmina, Krokowa, Krynica Morska, Lębork, Łeba, Międzyzdroje, Puck,
Pruszcz Gdański -gmina, Pruszcz Gdański-miasto, Pszczółki; Rewal; Słupsk, Sopot, Stegna, Szczecin,
Sztutowo, Świnoujście, Trzebiatów, Ustka, Ustronie Morskie, Władysławowo.
II Biuro organizacyjne
Biuro organizacyjne konkursu znajduje się w Gdańsku: Związek Miast i Gmin Morskich
80-828 Gdańsk, Długi Targ 11/12 tel. (0 -58) 301 49 21, fax (0-58) 301 42 15;
e-mail:zmigm@zmigm.org.pl
W celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności lub zapytań prosimy o kontakt z biurem Związku.
III Cele konkursu
 Popularyzacja działalności i dokonań artystycznych dzieci i młodzieży Pomorza;
 Budowanie więzi lokalnych opartych na świadomości wspólnego dziedzictwa morskiego, jego
ochronie i pielęgnowaniu, poprzez poznawanie tradycji społeczności nadmorskich (m. in. Słowińców,
Kaszubów, Powiślan, Żuław, Gryfitów, Mennonitów, dawnych Łowców Fok) i niektórych form
działalności społecznej, jak np. maszoperii;
 Kształtowanie tożsamości narodowej i regionalnej, opartej m. in. na kulturze, zwyczajach i tradycji.
 Umiejętność odnajdywania i identyfikowania tradycji morskiej w kulturze regionu;

IV Uczestnictwo- adresaci: młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych


V Konkurs plastyczny
Konkurs plastyczny na temat „Morze w kulturze mojego regionu” w wybranej technice - malarstwo,
rysunek, grafika, fotografia cyfrowa, collage. Prace (z danymi autora i szkoły na odwrocie) należy przesyłać
na adres ZMiGM w terminie do 30 września 2007r.
VI Przegląd twórczości
Opis własnej twórczości artystycznej, osiągnięć kulturalnych, hobby itp. w celu zakwalifikowania do
prezentacji swojej dziedziny na Przeglądzie Młodych Twórców Kultury, w Słupsku należy przesłać na
adres ZMiGM w terminie do 30 lipca 2007 r. Komisja konkursowa w terminie do 31 sierpnia 2007r
zakwalifikuje przedstawioną twórczość autora do Przeglądu.
VII Konkurs literacki
Literackie prace konkursowe w jednej z trzech kategorii - wiersz, opowiadanie, reportaż
na temat „Morze w kulturze mojego regionu” należy przesyłać na adres ZMiGM w terminie do
30 września br.
VIII Praca konkursowa
1. Format pracy konkursu plastycznego – A3, fotografia w formacie A3 oraz na płycie CD.
2. Do opisu własnej działalności kulturalnej, osiągnięć artystycznych, czy hobby związanego z kulturą można
dołączyć ilustracje, prezentację w dowolnej technice komputerowej lub innej.
3. Format konkursowej pracy literackiej, do 5 stron maszynopisu.
4. Wszelkie dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres szkoły, nazwę,
klasę i numer telefonu szkoły), należy umieścić na metryczce w zaklejonej kopercie i dołączyć do pracy w
sposób uniemożliwiający jej odłączenie.
IX Finał konkursu
1. Laureaci konkursu plastycznego i literackiego oraz Przeglądu zostaną zaproszeni do Słupska na finał
konkursu. Będą tam prezentować swoje osiągnięcia na Przeglądzie Młodych Twórców Kultury.
2. Laureaci wezmą udział w warsztatach z uznanymi artystami malarstwa marynistycznego, literatami, ludźmi
kultury i sztuki.
3. W trakcie finału odbędą się wystawy, prezentacje i spotkania z samorządowcami.
4. Data finału i Przeglądu zostanie podana laureatom w indywidualnych zaproszeniach.
X Nagrody
- 3 Nagrody główne dla zwycięzców w konkursach literackim, plastycznym i Przeglądzie Twórczości;
- Nagrody rzeczowe, dyplomy, pamiątki i souveniry;
- Atrakcyjny 2 dniowy pobyt w Słupsku, połączony ze zwiedzaniem miasta;
- Publikacja najlepszych prac konkursowych wraz z krótką charakterystyką ich autora w periodyku ZMiGM
„Czas Morza”;
- Publikacja najlepszych prac plastycznych w dużym kalendarzu ściennym. Kalendarz zostanie przesłany
również do uczestników konkursu i ich szkół.
XI Publikacja wyników konkursu
- „Czas Morza” Biuletyny ZMiGM.
- strona internetowa: www.zmigm.org.pl
- strona internetowa: www.brzegmorski.pl
- prasa lokalna
- kalendarz Związku