Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Informacja

Dotyczy: podania do publicznej wiadomości projektu budżetu miasta Helu na 2008 rok.


Informuję, że projekt budżetu miasta Helu na 2008 roku został upubliczniony na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Helu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Helu: ttp://bip.hel-miasto.pl – zakładka budżet miasta.


Sekretarz miasta Helu
/-/
Marek Dykta