Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
IV edycję Konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną

Miejska Biblioteka Publiczna w Helu ogłasza IV edycję Konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną.


Regulamin

1. Organizator konkursu
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Helu

2. Cel konkursu
Popularyzacja kultury polskiej oraz kaszubskiej, integracja środowiska lokalnego, rozwijanie i rozbudzanie zdolności i wyobraźni plastycznej mieszkańców Helu.

3. Zasady uczestnictwa w konkursie
- konkurs ma charakter zespołowy - mogą w nim wziąć udział wyłącznie zorganizowane grupy i zespoły (np. grupa przedszkolna, klasa szkolna, stowarzyszenia, zrzeszenia, instytucje, rodzina, itp.). Zgłoszenia indywidualne nie będą brane pod uwagę.

- każdy zespół powinien własnoręcznie wykonać jedną palmę wielkanocną,

- palma musi mieć minimum 150 cm wysokości ; powinna być wykonana z tworzyw naturalnych i tradycyjnych (słoma, kolorowa bibuła, papier, włóczka, drewno, piórka, suszone kwiaty, borowina, itp.),

- każda palma musi zawierać element regionalny (kolorystyka morska, kaszubska, wzory haftu kaszubskiego, zwieńczenia nawiązujące do helskich symboli),

- głównym kryterium oceny prac będą walory estetyczne, artystyczne i regionalne,

- prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę,

- oceny prac dokona jury.