Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Sesja Rady Miasta Hel

O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Rady Miasta Helu
zawiadamia mieszkańców,
że w dniu 10 kwietnia 2008 roku o godz. 13 00 /czwartek/
odbędzie się
NADZWYCZAJNA XXI SESJA RADY MIASTA HELU
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50.Proponowany porządek obrad :
Część pierwsza – sprawy regulaminowe
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
Część druga – obrady
1. Zapoznanie radnych z informacją na temat:
a) wystawieniem na przetarg przez Agencję Mienia Wojskowego działki położonej na terenie gminy Hel, oznaczonej geodezyjnie nr 35/11, położonej przy ulicy Kmdr. por. Z. Przybyszewskiego,
b) wysłuchanie informacji o przyszłości terenów powojskowych leżących w granicach gminy Hel,
2. Dyskusja nad przestawionymi informacjami.
Część trzecia
1. Interpelacje i zapytania.
2. Wnioski i informacje.


Przewodniczący
Rady Miasta Helu
/-/
Edward Mrozik