Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Regulamin I otwartego Turnieju Piłki Nożnej Plażowej

I OTWARTY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ
O PUCHAR ZARZĄDU MIEJSKIEGO ZJEDNOCZONEGO KLUBU SPORTOWEGO HEL
BEACH SOCCER

HEL 20.08.2011

1. CEL IMPREZY

• Popularyzacja sportów drużynowych jako atrakcyjnej formy wypoczynku czynnego.

2. GŁÓWNY ORGANIZATOR

• MZKS HEL
• URZĄD MIASTA HELU
• MUZEUM OBRONY WYBRZEŻA

4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
• 20.08.2011r. (Główna Plaża Hel )
• Zapisy drużyn od godz. 10.00-10.30
• Rozpoczęcie turnieju o godz.11.00

5. ZASADY UCZESTNICTWA
• Turniej organizowany jest w kategorii „OPEN”
• Weryfikacja drużyn na 30 min przed planowanym rozpoczęciem turnieju
• Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do złożenia podpisu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju.
• Opłata startowa w turnieju 10 zł od drużyny

6. SYSTEM ROZGRYWEK
• System rozgrywek przeprowadzony zostanie w zależności od ilości zespołów, które przystąpią do rozgrywek

7. PUNKTACJA
• Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty
• Za przegrany mecz 0 punktów
• Za remis 1 punkt

8. PRZEPISY GRY
• Nawierzchnia piaskowa
• Dopuszczalna gra boso, lub w miękkich ściągaczach
• Drużyny 4 osobowe ( 3 + bramkarz) oraz 1 zawodnik rezerwowy
• Bramki o wymiarach 3 x 2
• Nie ma limitu zmian ( zmiany hokejowe)
• Czas gry 2 x 5 min
• Przerwa między połowami 2 min.
• W razie kontuzji zawodnika drużyna może kontynuować turniej w zmniejszonym składzie
• Zawodnik po otrzymaniu 2 żółtej kartki w konsekwencji czerwonej zostaje zdyskwalifikowany z turnieju.
• Najważniejsza zasadą BEACH SOCCERA jest Fair Play

9. Nagrody

PUCHARY, MEDALE, DYPLOMY ZA: I, II, III MIEJSCE

10. Postanowienia końcowe
• Ubezpieczenie podczas zawodów spoczywa wyłącznie na zawodnikach lub jednostkach delegujących
• O wszystkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów i organizator

11. Informacje o zawodach
• Mateusz Zabłocki tel. kom. 693-724-052