Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
I Rajd Rowerowy Szlakiem Obrońców Helu

Dnia 01.10. 2011 roku odbył się I Otwarty Rajd Rowerowy Szlakiem Obrońców Helu. Rajd zrzeszył wszystkich

miłośników turystyki rowerowej pragnących w dniu 1 października uczcić pamięć o obrońcach Helu z 1939 roku, a także zachęcić społeczeństwo do aktywnego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu.
O godzinie 10.30 uczestnicy rajdu wyruszyli z pod Urzędu Miasta Helu do baterii Laskowskiego, baterii Duńskiej, Góry Szwedów, Muzeum Obrony Wybrzeża. W wymienionych obiektach mieli okazję wysłuchać krótkiej prelekcji prowadzonej przez p. Wiesława Wójcika na temat określonego miejsca pamięci a zaraz po niej uzyskać unikatową pieczęć na specjalnie przygotowanym druku.
Tarasa rajdu przebiegała przez piękne i malownicze tereny obszaru leśnego w Helu, podczas których uczestnicy rajdu podziwiali naturalne formy krajobrazowe. W I Otwartym Rajdzie Rowerowym Szlakiem Obrońców Helu udział wzięło 57 osób podzielonych na trzy kategorie wiekowe: do lat 10, od 11-17 lat i dorośli.
Około godziny 13.00 wszyscy uczestnicy rajdu wjechali do Muzeum Obrony Wybrzeża, gdzie mogli zwiedzić bezpłatnie muzeum a także wziąć udział w konkursie wiedzy i posilić się gorącą grochówką ufundowaną przez p. Janusza Stanka pełnomocnika p. Burmistrza. Około godziny 14.00 swoją obecnością zaszczyciła nas grupa 59 rowerzystów z Klubu Turystyki Rowerowej „SAMA RAMA” przyjeżdżając z Rumi wraz z jej liderem p. Romanem Łuczakiem.
Oficjalnego przywitania obu grup dokonał p. Wojciech Waśkowski, który przeprowadził konkurs wiedzy o obrońcach Helu.

Klasyfikacja w kategorii do lat 10

wyglądała następująco:
I miejsce – Nikola Hemelich
II miejsce – Wiktoria Światowy
III miejsce – Filip Dywelski

Nagrody w tej kategorii ufundował Urząd Miasta Helu, które wręczył koordynator ds. sportu Norbert Górski wraz z Prezesem Miejskiego Zjednoczonego Klubu Sportowego Hel Mateuszem Zabłockim.

Klasyfikacja w kategorii od lat 11 - 17

wyglądała następująco:
I miejsce – Mikołaj Dykta
II miejsce – Maciej Ambrożewicz
III miejsce – Maciej Hemelich

Nagrody w tej kategorii ufundowało Muzeum Obrony Wybrzeża, które wręczył dyrektor p. Ryszard Kretkiewicz

Klasyfikacja w kategorii dorośli wyglądała następująco:
I miejsce – Krzysztof Makowski
II miejsce – Karina Płocka
III miejsce – Renata Dempc

Nagrody w tej kategorii ufundował Związek Miast i Gmin Morskich, które wręczył delegat ZMiGM Arnold Antkowski
Podczas I Otwartego Raju Rowerowego Szlakiem Obrońców Helu całej grupie dopisywały znakomite nastroje.
W drodze powrotnej uczestnicy rajdu mieli okazję przejechać przez teren Portu Wojennego w Helu.

Najmłodszy uczestnik - Filip Dywelski
Najmłodsza uczestniczka - Nikola Hemlich
Najstarszy Uczestnik - Adam Klemens Kohnke
Najstarsza Uczestniczka – Teresa Matuszewska

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz znaczki okolicznościowe ufundowane przez Radę Miasta Helu
Patronat nad rajdem objął Związek Miast i Gmin Morskich
Organizatorzy: ZMiGM, Urząd Miasta Helu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu, Rada Miasta Helu, Muzeum Obrony Wybrzeża, Miejski Zjednoczony Klub Sportowy Hel, Marynarka Wojenna

Sponsorzy: Cafe Bulwar – Mariusz Kwiczala, Tadeusz Klajnert, Elżbieta Kąkol, Arnold Antkowski, Wojciech Waśkowski, Restauracja KUTTER - Dariusz Lobejko
Zabezpieczenie medyczne – OSP w Helu

Organizatorzy rajdu dziękują wszystkim uczestnikom rajdu za udział a sponsorom za wsparcie
w realizacji przedsięwzięcia zapraszając już za rok na kolejną II Edycję Rowerowego Rajdu Szlakiem Obrońców Helu.