Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Świąteczny Turniej Charytatywny pod hasłem „POKÓJ LUDZIOM DOBREJ WOLI”

Świąteczny Turniej Charytatywny pod hasłem „POKÓJ LUDZIOM DOBREJ WOLI” ma na celu pozyskanie funduszy na dofinansowanie świątecznych paczek dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

Turniej odbędzie się 16 grudnia 2011 (16.00 - 18.00) w Miejskiej Hali Sportowo - Widowiskowej w Helu.
Organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu.

REGULAMIN TURNIEJU

I. CELE I ZADANIA

1. Pozyskanie funduszy na dofinansowanie świątecznych paczek dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.
2. Aktywizacja i integracja społeczności szkolnej i lokalnej.
3. Promocja Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Miasta Helu.
4. Propagowanie sportowej zabawy.

II. TERMIN I MIEJSCE
1. Turniej zostanie rozegrany 16.12.2011r. (piątek) w Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej w godzinach 16.00 – 18.00

III. ORGANIZACJA
1. Turniej organizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu.
2. Organizator powołuje Jury Turnieju oraz osobę prowadzącą.
3. Drużyny wnoszą opłatę startową w wysokości 5zł od każdego swojego zawodnika (wyjątek stanowi drużyna uczniów).
4. Podczas trwania Turnieju będą kwestowane datki na dofinansowanie paczek świątecznych dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. Na ten cel zostaną również przeznaczone dochody z Kawiarenki Świątecznej, Wigilijnego Baru Sałatkowego i innych atrakcji.

IV. UCZESTNICY
1. W Turnieju biorą udział drużyny zgłoszone przez poszczególne środowiska miasta Helu: instytucje, zakłady pracy, grupy
2. Drużyna liczy 5 zawodników + 1 zawodnik rezerwowy
3. Podczas Turnieju dopuszcza się zamianę uczestników w drużynach.
4. Każda z drużyn powinna posiadać minimum jedną mikołajkową czapkę.

V PROGRAM – KONKURENCJE
1. Ubieranie choinki
Bieg kolejno do oznaczonego miejsca, pobranie bombki z pudełka, bieg do choinki i zawieszenie na niej bombki, powrót biegiem do drużyny. Wspólne przeniesienie łańcucha i umieszczenie go na choince.(Łańcuch nie może zostać rozerwany)
Punkty: za szybkość, dodatkowy punkt za nierozerwanie łańcucha

2. Świąteczna bombka (puzzle)
Bieg kolejno do oznaczonego miejsca i ułożenie fragmentu obrazka.
Punkty: za szybkość, dodatkowy punkt za dokładność wykonania zadania

3. Świąteczne porządki
Wspólny bieg drużyny do obręczy w której znajdują się pocięte kawałki papieru, pozbieranie ich i umieszczenie w przygotowanych workach. Powrót na linię startu.
Punkty: za szybkość, dodatkowy punkt za dokładność wykonania zadania.

4. Świąteczne przygotowania (ubijanie piany)
Bieg kolejno do stolika, wybicie jajka z odzieleniem żółtka od białka, powrót biegiem do drużyny. Wspólne ubijanie piany z białek na sztywno. Powrót na linię startu.
Punkty: za szybkość, dodatkowy punkt za jakość wykonania zadania

5. Świąteczne wypieki
Wspólny bieg drużyny do stolika i zespołowe wykonanie zadania: wykrawanie „ciastek” z masy solnej na czas.
Punkty: za ilość przygotowanych „ciastek” w określonym czasie 3 min.

6. Pakowanie prezentu
Bieg kolejno do stolika z poszczególnymi elementami potrzebnymi do zapakowania światecznego prezentu. Powrót biegiem do drużyny.
Punkty: za szybkość, dodatkowy punkt za jakość wykonania zadania

7. Podróż Mikołaja
Ciągnięcie na kocyku wybranego sposród zawodników drużyny „Mikołaja” dookoła choinki a następnie powrót na linie startu skąd „Mikołaj wraz z prezentem w ręku zaniesienie go biegiem pod choinkę i powróci do drużyny
Punkty: za szybkość

8. Pływający Karp
Każdy rząd otrzymuje wyciętą z papieru rybkę i złożoną gazetę. Na sygnał prowadzącego pierwszy z rzędu kładzie rybkę na podłodze i wachlując gazetą przesuwa rybkę w kierunku pachołka. Nie można gazetą zamiatać podłogi. Po dojściu do pachołka zostawia rybkę i z gazetą wraca do rzędu. Następna osoba dobiega do pachołka i wachlując gazetą przesuwa rybkę w kierunku swojego rzędu
Punkty: za szybkość

9. Świąteczne menu
Wspólny bieg drużyny do stolika, ułożenie wyrazów z rozsypanki literowej (nazwy wigilijnych potraw).
Punkty: za szybkość dodatkowy punkt za jakość wykonania zadania

10. Zgaduj – Zgadula
Zespołowe odpowiadanie na zagadki, czas na odpowiedź – 10 sek.
Punkty: za poprawność odpowiedzi w określonym czasie

VI SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU
1. Na 10 minut przed planowanym rozpoczęciem Turnieju drużyny prowadzą rozgrzewkę we własnym zakresie.
2. Drużyny ustawione są w równolicznych rzędach na linii startu.
3. Każda konkurencja jest omówiona przez prowadzącego Turniej.
4. Wyścig uznaje się za zakończony gdy wszyscy zawodnicy danej drużyny, lub w przypadku konkurencji zespołowych, cała drużyna wykonają przewidziane zadanie i przyjmą wymagane, wskazane przez prowadzącego ustawienie.
6. Za poszczególne konkurencje przyznawane są punkty: max. liczba punktów jest równa liczbie startujących w Turnieju drużyn i otrzymuje ją zespół, który najszybciej wykonał zadanie. Kolejne drużyny otrzymują odpowiednio mniej punktów.
W niektórych konkurencjach przyznawane są punkty dodatkowe a o zasadach ich przyznania informuje wcześniej prowadzący Turniej.

VII ZASADY KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
1. Drużyna z największą liczbą zdobytych we wszystkich konkurencjach punktów wygrywa Turniej
2. Pozostałe miejsca przyznawane są odpowiednio do dalszej ilości zdobytych punktów
3. W przypadku remisu przeprowadzone zostaną konkurencje dodatkowe wskazane przez prowadzącego Turniej.

VIII NAGRODY
1. Dla trzech pierwszych drużyn Organizator przewiduje nagrody w postaci pucharów i dyplomów przyznanych w zależności od zajętego miejsca w Turnieju.
3. Dla wszystkich zawodników - pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w Turnieju.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprawy sporne wynikłe w trakcie Turnieju rozstrzyga jego prowadzący wraz z Jury.
2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia programu Turnieju i odstąpienia od wybranych przez prowadzącego konkurencji w przypadku stwierdzenia ograniczeń czasowych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
4. Udział w Turnieju należy zgłaszać do p. Norberta Górskiego (tel. 694-533-389) do dnia 9 grudnia 2011r.

Organizator:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu