Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Ogłoszenie

Zarząd Miasta Helu informuje, że od dnia 1 czerwca 2001 roku wprowadzony zostanie zakaz ruchu dla pojazdów mechanicznych na odcinku ulicy Wiejskiej, od skrzyżowania z ulicą Leśną do skrzyżowania z u1icą Kaszubską

Prawo wjazdu na wyżej wymieniony odcinek bez konieczności uzyskiwania zezwolenia będą miały pojazdy oznakowane Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, służby zdrowia, poczty i telekomunikacji i Urzędu Miasta Helu oraz pojazdy specjalistyczne ZZOM.
Prawo wjazdu na wyżej wymieniony odcinek ulicy będą mieli, po uzyskaniu zezwoleń:
- mieszkańcy posesji zlokalizowanych na wyżej wymienionym odcinku ulicy, z prawem parkowania do 15 min bezpłatnie,
- mieszkańcy Helu, prowadzący działalność gospodarczą na wyżej wymienionym odcinku ulicy, jedynie od godz. 5:00 do 12:00 i od 20:00 do 22:00, z prawem parkowania do 30 min. bezpłatnie.

Pojazdy zaopatrzenia będą mogły wjeżdżać na wyżej wymieniony odcinek ulicy po uzyskaniu zezwoleń, jedynie od godziny 5:00 do 12:00 i od 20:00 do 22:00, z prawem parkowania do 30 min. Opłata za zezwolenia dla tych pojazdów wynosi 20 zł za każdy pojazd.

Zarząd Miasta Helu prosi właścicie1i punktów handlowych i gastronomicznych, położonych na zamkniętym odcinku ulicy, o poinformowanie swoich dostawców o wyżej wymienionych ograniczeniach.

Zezwolenia wydawane będą w pok. nr 13 Urzędu Miasta Helu, od 22 maja 2001 r., w godz. 9:00 do 15:00.


Burmistrz Miasta
MIROSŁAW WĄDOŁOWSKI