Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
XVI sesja Rady Miasta Helu

XVI sesja Rady Miasta Helu w dniu 23 lutego 2012r. (czwartek). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu. Początek posiedzenia planowany jest o godz. 10:00.

Porządek obrad

Część pierwsza – sprawy regulaminowe

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

Część druga-obrady


1. Wręczenie wyróżnień za zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP.

2. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje Rady Miasta i radnych.

3. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.

4. Zapoznanie radnych z informacją na temat:

a) Działalności Stowarzyszenia „Przyjaciele Helu” w zakresie wykorzystania obiektów fortyfikacyjnych na terenie gminy. Sprawozdanie ze sposobu i zasad wykorzystania środków finansowych przyznanych z budżetu miasta.

b) Sprawozdania z analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli ZSO Hel.

c) Stanu spraw spornych z udziałem miasta Helu oraz spraw w sądach.

d) Działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego. Uzyskane efekty, problemy, potrzeby i perspektywy działań w roku 2012 i dalszych.

e) Struktury osobowej mieszkańców Helu. Dane ogólne i tendencje występujące w tym zakresie (m.in.: migracja, wiek emerytalny, wiek produkcyjny, dzieci i młodzież). Zagrożenia demograficzne.

f) Realizacji przedsięwzięcia uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Helu.

g) Działalności Zarządu Portu Morskiego Hel KOGA Spółka z o.o. w 2011 roku, plan działalności w 2012 roku.

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach:

a) Zmiany nieruchomości położonych w mieście Hel – projekt uchwały nr 4/2012.

b) Wyrażenia opinii na temat planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Helskie Wydmy” – projekt uchwały nr 5/2012.

c) Zmian w budżecie miasta Helu na 2012 rok – projekt uchwały nr 6/2012.

6. Odpowiedzi na pytania w sprawach bieżących.

7. Sprawozdanie burmistrza Helu z wykonania uchwał Rady Miasta oraz działalności bieżącej w okresie międzysesyjnym.

8. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

Część trzecia

1. Wnioski i informacje.

2.Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta Helu.

Przewodniczący Rady

/-/ Marek Chroń

Opublikował Marek Dykta, Urząd Miasta Helu