Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Zostaw 1% Podatku w Helu

Burmistrz Helu zwraca się z prośbą do podatników, którzy dokonują rozliczeń z fiskusem z tytułu PIT za 2011 rok, aby zdecydowali się na przekazanie części swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z terenu Miasta Helu.

Możecie Państwo przekazać 1 procent podatku tym organizacjom w uproszczony sposób. To Urząd Skarbowy zadba o przekazanie odpowiedniej kwoty na konto wybranej organizacji.

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej 19% stawki podatku.

Ten 1% podatku mogą przekazać również emeryci pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie lub wypełnią PIT-37 po otrzymaniu rozliczenia rocznego PIT-40.

Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?
Wniosek składa się poprzez wypełnienie odpowiedniej rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT - 36, PIT - 36L, PIT - 37, PIT - 28, PIT - 38, PIT - 39).
Darczyńca podaje w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (zatytułowanych „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP) nazwę i numer pod jakim widnieje w KRS organizacja. Wpisuje także kwotę, którą chce przekazać dla OPP, nie może ona być wyższa niż 1 procent podatku należnego za 2011 rok.
Pieniądze – 1% podatku należnego na konto wybranej organizacji przekaże Urząd Skarbowy pod warunkiem, że podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.
W deklaracji rocznej podatnik może również upoważnić organy skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy, oddającym swój 1%. Jeśli podatnik wyrazi zgodę na przekazanie tych informacji, do organizacji pożytku publicznego trafią:
• dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz
• wysokość kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji,
• przeznaczenie kwoty, przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy).
Są to dane, które mogą posłużyć organizacji w celu podziękowania danemu podatnikowi za przekazanie kwoty. Jeżeli podatnik nie będzie chciał ujawnić swoich danych (pozostać anonimowy), nie musi danych przekazywać i wyrażać zgody. Mimo to może on oczywiście przekazać 1% podatku.

WYKAZ ORGANIZACJI
Organizacje, które są uprawnione do otrzymania 1% podatku zamieszczane są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO DZIAŁAJĄCE NA TERENIE MIASTA HELU
W związku z tym, burmistrz Helu zwraca się z prośbą o skorzystanie z wyżej opisanych możliwości i finansowe wsparcie działalności organizacji pożytku publicznego funkcjonujących na terenie miasta Helu:

- Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą w Rabce – Zdroju, nr KRS 0000064892, z dopiskiem w rubryce "Cel szczegółowy 1%" należy wpisać: Maja Lewicka.
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=3155

- Stowarzyszenie Wspierające Dzieci i Młodzież Niepełnosprawną "Promyk Nadziei", nr KRS 0000106881.
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=73790

-Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, nr KRS 0000141267 z dopiskiem w rubryce "Cel szczegółowy 1%" dla Koła Nr 3 Hel.
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=73790

- Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie, NR KRS 0000228279 z dopiskiem w rubryce "Cel szczegółowy 1%" dla Oddziału w Helu.
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=86294

- Związek Harcerstwa Polskiego, NR KRS 0000273799 z dopiskiem w rubryce "Cel szczegółowy 1%" dla Hufca w Helu.
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=111025Opublikował Marek Dykta, Urząd Miasta Helu