Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Siatkarski Weekend z Piłką Siatkową Plażową Hel 2012

Regulamin Kolejnego Siatkarskiego Weekendu z Piłką Siatkową Plażową Hel 2012 w kat. „OPEN”

I. Sprawy ogólne

1. Organizator:

• Urząd Miasta Helu
• Miejski Zjednoczony Klub Sportowy Hel

2. Celem turnieju jest:

• popularyzacja siatkówki plażowej
• aktywne spędzenie wolnego czasu w okresie wakacji

3. Termin turnieju, godz. rozpoczęcia gier:

• 05 sierpnia (niedziela) zapisy od godz. 10.30 - 11.00 – Start godz. 11.00
Duża Plaża Bałtycka w Helu – wejście 66

II. Zasady uczestnictwa:

4. Zawodnicy i zawodniczki startują na własną odpowiedzialność

5. Zawodnicy nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do udziału w rozgrywkach.

6. Udział w zawodach zawodnicy potwierdzają podpisem w formularzu zgłoszeniowym

7. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do posiadania odpowiedniego oświadczenia podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego do udziału w zawodach

8. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie

9. Drużyna składa się z dwóch zawodników, dopuszczalne są pary mikstowe
(kobieta, mężczyzna)

10. Zawody zostaną odwołane z powodu złych warunków atmosferycznych bądź innych czynników uniemożliwiających rozegranie turnieju. Decyzję podejmuje organizator turnieju

11. Udział w turnieju jest BEZPŁATNY

12. Zgłoszenia i uczestnictwo w turnieju:

• zgłoszenia pary do turnieju można dokonać przez:
- tel. kom.694-533-389 Norbert Górski
- email. n.gorski@gohel.pl lub bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju,
• ilość drużyn startujących umowna,

III. Zasady rozgrywek


1. System rozgrywek ustalony będzie na miejscu i zależeć będzie od ilości zgłoszonych par

2. Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową,

IV. Nagrody

• organizator przewiduje puchar – za zajęcie I miejsca, dyplomy dla pierwszych trzech par, oraz statuetkę dla najmłodszego zawodnika

V. Postanowienia końcowe

• każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem
i złożenia w dniu zawodów i stosownego podpisu,

• przed meczem para ma prawo do 2 minutowej rozgrzewki na boisku,

• turnieje sędziują osoby związane z siatkówką plażową – zawodnicy

• uczestnicy zapewniają sobie własny sprzęt do rozgrzewki.

• za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada,

• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry,

• w sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy,

• nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją pary
z turnieju.

Organizator: Urząd Miasta Helu
Miejski Zjednoczony Klub Sportowy Hel