Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Plama na Zatoce

W dniu 22 maja w godzinach rannych placówka Gdyńskiego WOPR w Helu stwierdziła wystąpienie

na wodach Zatoki - około mili na południe od wejścia do portu w Helu - bardzo wyraźnego pasa jasnożółtej substancji, długości około 300 - 400 m, którą prąd spychał na wybrzeże.

O zjawisku powiadomiono Wydział Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz oraz Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego Urzędu Morskiego w Gdyni.

Ze względu na istniejące podejrzenie zanieczyszczenia ropopochodnego - w uzgodnieniu z Urzędem Morskim - na miejsce wystąpienia zjawiska udała się jednostka ratownicza WOPR, na której pokładzie obok Kierownika Drużyny WOPR Krzysztofa Kustusza obecny był również zaalarmowany przedstawiciel Straży Miejskiej w Helu. Ustalono, iż źródłem plamy było bardzo silne nagromadzenie pyłków roślin, z których prądy morskie utworzyły gęstą zawiesinę, kolorem wyraźnie kontrastującym z otoczeniem. Pobrano próbki substancji biologicznych zawiesiny, po akcji o zdarzeniu powiadomiono również Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pucku.

Prezes Gdyńskiego WOPR Andrzej Bełżyński