Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Akt erekcyjny

Dnia 27 lipca 2001 roku odbyło się wmurowanie aktu erekcyjnego pod budynek hali widowiskowo-sportowej przy ul. Wiejskiej w Helu.

My niżej wymienieni, w czasie, gdy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był Aleksander Kwaśniewski, Marszałkiem Sejmu Maciej Płażyński, a Premierem Rządu Jerzy Buzek, dokonaliśmy wmurowania niniejszego aktu erekcyjnego pod budynek hali widowiskowo-sportowej.

Aleksander Kawaśniewski - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Mieczysław Nowicki - Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu

Jan Zarębski - Marszałek Województwa Pomorskiego

Tomasz Sowiński - Wojewoda Pomorski

Marian Leszczynski - Wiceprezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Małgorzata Graban - Dyrektor Oddziału Gdańskiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Artur Jabłoński - Starosta Pucki

Mirosław Wądołowski - Burmistrz Helu

Tadeusz Klajnert - Przewodniczący Rady Miasta Helu

Grzegorz Glasek - Wiceprzes Zarzadu Mitex S.A.