Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Zarząd Miasta Helu

zaprasza do podjęcia rokowań
w sprawie zbycia nieruchomości.

Zarząd Miasta Helu z siedzibą w Helu przy ul. Wiejskiej 50
tel. 675-05-45

zaprasza do podjęcia rokowań
w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Helu przy ul. Bocznej
ozn. geod. nr 44/12 o pow. 3717 m2,

zapisanej w Księdze Wieczystej KW Nr 30501, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową z usługami towarzyszącymi.
Zainteresowane przystąpieniem do rokowań osoby fizyczne oraz prawne winny złożyć w terminie do dnia 08 marca 2002 r. pisemną ofertę w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem "rokowania" w pokoju nr 25 Urzędu Miasta w Helu.

Oferta winna zawierać:
1. imię i nazwisko, adres oferenta
2. proponowaną cenę nieruchomości