Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Trolling Boat Mas­ters - Łoso­siowe Mis­tr­zostwa Pol­ski Hel 2015

Trolling Boat Mas­ters - Łoso­siowe Mis­tr­zostwa Pol­ski Hel 2015 - to nazwa imprezy, której pier­wsza edy­cja odbędzie się w Helu w dni­ach 9-11 kwiet­nia. Orga­ni­za­torem jest Marcin Ramutkowski - pasjonat węd­karstwa łoso­siowego,

Trolling Boat Mas­ters - Łoso­siowe Mis­tr­zostwa Pol­ski Hel 2015 - to nazwa imprezy, której pier­wsza edy­cja odbędzie się w Helu w dni­ach 9-11 kwiet­nia. Orga­ni­za­torem jest Marcin Ramutkowski - pasjonat węd­karstwa łoso­siowego, zaj­mu­jący się naukowo łososi­ami w Morskim Insty­tu­cie Rybactwa oraz pry­wat­nie zbier­a­jący dane o połowach z jed­nos­tek trollingowych. Mamy nadzieję, że Trolling Boat Mas­ters stanie się miejscem, gdzie wszyscy łoso­siowcy będą mogli dzielić się doświad­cze­niem i wraże­ni­ami z połowu pon­ad­metrowych ryb. Wszys­t­kich, którzy wiedzą, co to planer i down­rig­ger, zapraszamy do Helu na najlep­sze w Polsce łowisko łoso­siowe. Infor­ma­cje o zawodach zna­j­dują się na stronie www.trollingboatmasters.com. Można je też uzyskać e-mailowo, pisząc na adres marcin@trollingoatmasters.pl lub tele­fonu­jąc pod numer 510 062 248.Nasza restau­racja będzie goś­cić zawodników.