Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Rada Miasta Helu

Rada Miasta Helu uchwałą Nr XXXVII/267/2001 z dnia 28.11.2001 r.
stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Stefana Balkiewicza wskutek śmierci.

W związku z wygaśnięciem mandatu w okręgu wyborczym Nr 1 w Helu
Wojewoda Pomorski zarządził wybory uzupełniające na dzień 24 lutego 2002 r.