Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Otwarcie Hali widowiskowo-sportowej

W piątek, 10 maja 2002 roku, o godz. 11.00 w Helu odbyło się uroczyste otwarcie hali widowiskowo-sportowej.


Uczestnikami tego wydarzenia byli:

- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski - sprawujący honorowy patronat nad budową hali
- Minister Kancelarii Prezydenta Edward Szymański
- Senator Olga Krzyżanowska i senator Ewa Serocka
- Marszałek województwa pomorskiego Jan Zarębski
- Wicewojewoda pomorski Edward Kochanowski
- Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ma-rian Leszczyński
- Prezes firmy MITEX Grzegorz Głasek
- Przedstawiciel dowódcy Marynarki Wojennej kontradmirał Zdzisław Popek
- Prezes Związku Miast i Gmin Morskich Waldemar Jaroszewicz
- Przedstawiciele gmin Ziemii Puckiej
- Dowódca helskiego garnizonu komandor Andrzej Rosiński
- Burmistrz Helu Mirosław Wądołowski
- Przewodniczący Rady Miasta Helu Tadeusz Klajnert
- Piotr Kohnke, wielokrotny Mistrz Polski w kikckboxingu, oraz inni helscy sportowcy
- Proboszcz ojciec Florentyn Czesław Nowak
- Przedstawiciele helskich zakładów pracy
- Przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
- Przedstawiciele helskiej gastronomii
- Mieszkańcy Helu
- Młodzież i dzieci, uczniowie helskich szkół

Uroczystość poprowadził Członek Zarządu Miasta Edward Mrozik.


Po uroczystym powitaniu Prezydenta RP i zaproszonych gości, z przemówieniem do licznie zgromadzonej publiczności wystąpił Burmistrz Helu.
przemówienie Burmistrza

Burmistrz gorąco podziękował Panu Prezydentowi za nieocenione wsparcie, bez którego szanse na powstanie tak pięknego i nowoczesnego obiektu sportowego byłyby o wiele mniejsze. Padły również słowa podziękowania dla instytucji, które finansowały i realizowały tę inwestycję: Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz firmy MITEX. "Oby nasza hala sportowo-widowiskowa stała się centrum bogatego, towarzyskiego, kulturalnego i sportowego życia" podsumował na koniec swojego przemówienia.

Po tym wystąpieniu, Prezydent, wraz z Przewodniczącym Rady Miasta i Burmi-strzem, dokonali uroczystego przecięcia wstęgi.
Następnie wszyscy z uwagą wysłuchali przemówienia Prezydenta.

Hala została poświęcona przez Proboszcza Parafii pod wezwaniem Bożego Ciała w Helu.


Swoje przemówienia wygłosili również zaproszeni goście.

Część oficjalną zakończyło wystąpienie Przewodniczącego Rady,
przemówienie Przewodniczącego
który dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do po-wstania hali, wyraził nadzieję, iż "być może kiedyś z tej hali będą pochodzić czołowi sportowcy Rzeczypospolitej - uczestnicy mistrzostw Europy, świata, zmagań olimpijskich." Kończąc swe wystąpienie, podziękował Panu Prezyden-towi za honorowy patronat na budową hali i przekazał mu w prezencie tabakierę z gryfem kaszubskim, aby przypominała "pracowitych mieszkańców Kaszub Północnych oraz piękną Ziemię Pucką".

Kolejnym punktem były podziękowania od młodzieży helskiej oraz przekazanie prezentów od licznie przybyłych gości. Prezenty te stanowiły sprzęt sportowy w różnej postaci - rakiety do tenisa, piłki do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, a nawet sztanga do siłowni. Prezydent zapowiedział, że będzie tu przyjeżdżał na tenisa.

Prezydent dokonał również odznaczenia pracownicy Urzędu Miasta w Helu, Pani Krystyny Stanisz Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Natomiast Artur Labuda, niepełnosprawny helski sportowiec, podziękował za otrzymane od Prezydenta fundusze na protezy.

Uroczystość była bardzo doniosła, ale wśród uczestników panowała luźna i przyjemna atmosfera

Prezydent wpisał się również do księgi pamiątkowej.

Po udzieleniu kilku wywiadów licznie zgromadzonym mass-mediom i posiłku w ulubionej Maszoperii Pan Prezydent, żegnany przez mieszkańców, opuścił Hel.

Na koniec odbyło się zwiedzanie hali i wspaniały poczęstunek, przygotowany przez helskich gastronomików i Kasyno Wojskowe. Zarówno wyposażenie hali, jak i tradycyjne helskie potrawy z ryb, wzbudzały podziw wśród uczestników uroczystości.

W tym miejscu należą się DUŻE SŁOWA PODZIĘKOWANIA wszystkim oso-bom prywatnym, przedsiębiorcom, mieszkańcom Helu i instytucjom za udział i wszelką pomoc przy przygotowywaniu tej doniosłej uroczystości. Była to kolej-na okazja do pokazania, że nasze miasto ciągle się rozwija i że powstaje kolejna atrakcja, z której korzystać mogą nie tylko mieszkańcy, ale i odwiedzający Hel turyści.