Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Rejon umocniony

W dniu 18 kwietnia 2002 roku na ręce Marszałka Sejmu RP wpłynął projekt ustawy: "O uznaniu części Półwyspu Helskiego za rejon umocniony", wniesiony przez Premiera Rządu RP.

Projekt ustawy głęboko ingeruje w prawa własności i swobody prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców Helu i gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. Przypomnijmy, że rok temu Hel wygrał w Trybunale Konstytucyjnym sprawę dotyczącą restrykcyjnych przepisów z przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Wydawało się, że sprawa jest już zakończona i od lipca 2002 mieszkańcy Helu będą mieli takie same prawa, jak mieszkańcy innych polskich miast.

1. ustawa.zip - kolejne, zeskanowane strony projektu ustawy
2.Stanowisko Rady Miasta Helu - oficjalne stanowisko rady miasta w tej sprawie
3.Wystąpienie dla posłów - wystąpienie Przewodnicząceg Rady Miasta tadeusza Klajnerta w tej sprawie, podczas wizyty w Helu posłów z Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
4.Opinie organizacji społecznych Uchwała 3/52/2002
XXII Walnego Zebrania Delegatów
Związku Miast i Gmin Morskich
Międzyzdroje 17-18 maja 2002

zobacz także