Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Pierwsze czytanie projektu ustawy

ograniczajacej prawa własności mieszkańców Helu.

W dniu 21 maja br. na wspólnym posiedzeniu Sejmowych Komisji: Obrony Narodowej oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o uznaniu części Półwyspu Helskiego za rejon umocniony.
Ze strony samorządu terytorialnego w spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady Miasta Helu Tadeusz KLAJNERT, radni: Jan NATURSKI i Zbigniew SŁUGOCKI, Burmistrz Helu Mirosław WĄDOŁOWSKI, przedstawiciel Związku Miast i Gmin Morskich Krzysztof WŁODARCZYK (Hel należy do ZMiGM) oraz dziennikarz "elskiej Blizy" Wojciech WAŚKOWSKI.
W celu dalszych prac nad projektem ustawy powołano podkomisję w składzie 6 posłów (po 3 z każdej komisji), na czele której stanął Poseł z Komisji Obrony Narodowej Andrzej RÓŻAŃSKI (z Gdyni). Na zaproszenie samorządowców Helu podkomisja planuje odbyć posiedzenie wyjazdowe w naszym mieście po 26 maja br.