Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Projekt nowego centrum Helu pracowni Stoprocent Architekci

Pracownia STOPROCENT Architekci opracowała projekt rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i nieczynnych zakładów rybołówczych w Helu.

Pracownia STOPROCENT Architekci opracowała projekt rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i nieczynnych zakładów rybołówczych w Helu. Głównym celem było stworzenie nowego centrum miasta na obszarze dawnego portu rybackiego.

Studium zabudowy portu rybackiego w Helu. Projekt: STOPROCENT Architekci

Studium zabudowy portu rybackiego w Helu. Projekt: STOPROCENT Architekci

Studium zabudowy portu rybackiego w Helu. Projekt: STOPROCENT Architekci

 

Założenie projektowe


W następstwie zmniejszenia ilości kutrów rybackich i wygasającej funkcji jako ośrodka obsługi rybołówstwa, a także w związku z rosnącym ruchem turystycznym, w mieście Hel pojawiła się potrzeba rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

Głównym założeniem Inwestorów i Projektantów było stworzenie w miejscu nieczynnych zakładów  magazynowania i przetwórstwa rybnego ośrodka obsługi ruchu turystycznego, a ze względu na wyjątkową lokalizację, stworzenie, przy współpracy władz miasta i zarządu portu, nowego centrum.

Projekt zakłada powstanie głównego placu miejskiego przy zbiegu ulic Żeglarskiej, Morskiej i Maszopów, przy wejściu na falochron, w miejscu naturalnej koncentracji ruchu pieszego, w bliskim sąsiedztwie ratusza, muzeum Helu oraz bulwarów nadmorskich.

Przewidziano rozbiórkę nieczynne obecnie hal po zakładach rybnych i wybudowania na ich miejscu multifukcjonalnych budynków połączonych zewnętrznymi, ogólnodostępnymi tarasami i schodami o funkcji widokowej.

Różnicę terenu wzdłuż ulicy Maszopów i istniejący tam mur zakłada się wykorzystać do stworzenia pawilonów z których korzystał by drobny handel i gastronomia obecnie rozdrobniona  i szpecąca tereny portowe w tymczasowych, chaotycznych zabudowaniach.

Założenie projektowe jest spójne ze strategią rozwoju Województwa Pomorskiego i rozwoju Portu Hel, ma zwiększyć ruch żeglarski w porcie oraz atrakcyjność inwestycyjną otoczenia.

Budynki


Zaprojektowano pięć budynków 3-4 kondygnacyjnych, z całoszklanymi elewacjami o łącznej powierzchni całkowitej ok. 9200m2. Budynki rozsunięte są tak, by lepiej wpisywać się w skalę miasta i tworzyć przejścia i otwarcia widokowe między ul. Maszopów a nabrzeżem. Charakterystyczną cechą budynków jest ich liniowa forma stworzona poprzez zewnętrzne tarasy łączące poszczególne kubatury. Tarasy wykończone są pełnymi, masywnymi białymi barierkami, gdzieniegdzie poprzecinanymi szkłem.

Plac


Plac na planie prostokąta w wymiarach ok 34x45m  usytuowano  na osi zrewitalizowanego już fragmentu nabrzeża na którym znajduje się obecnie deptak miejski. Miejsce to w  zamierzeniu projektantów ma służyć jako główny plac miejski. Otoczony został małą architekturą oraz pasem zieleni, który ma się kojarzyć z wydmami. Dalsza część placu, znajdująca się po drugie stronie ul. Żeglarskiej przewidziana została jako miejsce na którym można wystawić kawiarniane stoliki i parasole. Ta część placu została również wyposażona w małą architekturę oraz fontannę zamykającą widokowo istniejące bulwary.

Deptak


Ulicę Maszopów zaprojektowano jako ciąg pieszo- jezdny, z usługami po obu stronach. Na dachach pawilonów przylegających do muru oporowego  zaprojektowano miejsca widokowe i można się na nie dostać bezpośrednio z ul.Maszopów. Dzięki stworzeniu w tym miejscu atrakcyjnej przestrzeni przylegająca zabudowa powinna odżyć i zwrócić się w stronę morza do tej pory odciętego od miasta zamkniętą przestrzenią portu.

Studium zabudowy portu rybackiego w Helu. Projekt: STOPROCENT Architekci

Studium zabudowy portu rybackiego w Helu. Projekt: STOPROCENT Architekci

Studium zabudowy portu rybackiego w Helu. Projekt: STOPROCENT Architekci

Studium zabudowy portu rybackiego w Helu. Projekt: STOPROCENT Architekci

Studium zabudowy portu rybackiego w Helu. Projekt: STOPROCENT Architekci

 

Źródło: gohel.plarchinea.pl