Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Helu przy ul. Leśnej.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t .jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz.543) Zarząd Miasta Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Helu, przy ulicy Leśnej , dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą Nr 16673 i Nr 34424 , gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Hel, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

- ozn. geod. nr 614
o pow. 488 m2

- ozn. geod. nr 609, 611, 411/6
o pow. 552 m2

Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń, ciężarów i ograniczeń na rzecz osób trzecich. Leżą w okolicy terenu wyposażonego w magistralne sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, telekomunikacyjną, z możliwością włączenia do sieci kanalizacyjnej. W bezpośrednim ich sąsiedztwie położone są tereny budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Powyższe nieruchomości znajdują się na obszarze przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego miasta pod zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną z usługami nieuciążliwymi. Na działce 411/6 znajduje się budynek gospodarczy. Koszty ewentualnego usunięcia obciążać będą nabywcę.


Cena wywoławcza nieruchomości:
- ozn. geod. nr 614 - 70.000,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)

- ozn. geod. nr 609, 611, 411/6 - 80.000,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)

Przetarg nastąpi po upływie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego wykazu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Helu, pokój nr 25, tel. 6750-545.