Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
OGŁSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro.

Zespół Zakładów Obsługi Miasta Zakład Budżetowy ,
84-150 Hel, ul. Kuracyjna 3 woj. Pomorskie, pow. Pucki tel. 058 675-0688, faks 675-0875 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę zamiatarki samojezdnej chodnikowo ulicznej (PKWiU : 34.10.5)

Termin realizacji (wymagany) 2002-11-20

Wadium - 3500 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
1. cena - 60%
2. dodatkowe wyposażenie - 10%
3. ocena techniczna - 10%
4. termin wykonania - 10%
5. warunki płatności - 10%

specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 14,64 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego lok. 3 i za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów - Ryszard Burczyk tel. 675-0574 wew. 14 w godz od 8.00 do 11.00 . oferty należy składać w siedzibie zamawiającego lok. 2 do dnia 08-11-2002 r do godziny 11.00. otwarcie nastąpi tego samego dnia o godzinie 11.30 w lok. 3. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust.1 i art. 22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe: - spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.