Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Uchwały

Uchwały Rady Miasta Helu

Uchwała Nr III/22/2002 Rady Miasta Helu
z dnia 30 grudnia 2002 roku
w sprawie zawarcia ugody.Uchwała Nr III/21/2002 Rady Miasta Helu
z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2002 rok.Uchwała Nr III/20/2002 Rady Miasta Helu
z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie planu pracy rady w 2003 roku.Uchwała Nr III/19/2002 Rady Miasta Helu
z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie wyboru delegata do Związku Miast i Gmin Morskich.Uchwała Nr I/15/2002 Rady Miasta Helu
z dnia 5 grudnia 2002 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Helu.
Uchwała Nr I/14/2002 Rady Miasta Helu
z dnia 5 grudnia 2002 roku

w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta.Uchwała Nr I/13/2002 Rady Miasta Helu
z dnia 5 grudnia 2002 roku

w sprawie określenia stawki dziennej opłaty miejscowej i unormowania innych spraw
dotyczących tej opłaty w mieście Helu.Uchwała Nr I/12/2002 Rady Miasta Helu
z dnia 5 grudnia 2002 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.Uchwała Nr I/11/2002 Rady Miasta Helu
z dnia 5 grudnia 2002 roku

w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów i unormowania innych spraw dotyczących tego podatku.Uchwała Nr I/10/2002 Rady Miasta Helu
z dnia 5 grudnia 2002 roku

w sprawie określenia stawek opłaty administracyjnej.Uchwała Nr I/9/2002 Rady Miasta Helu
z dnia 5 grudnia 2002 roku

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.Uchwała Nr I/8/2002 Rady Miasta Helu
z dnia 5 grudnia 2002 roku

w sprawie ustalenia stawek za najem i dzierżawę lokali użytkowych położonych na terenie miasta Helu.Uchwała Nr I/7/2002 Rady Miasta Helu
z dnia 5 grudnia 2002 roku

w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę gruntu położonego w granicach administracyjnych miasta Helu.Uchwała Nr I/6/2002 Rady Miasta Helu
z dnia 18 listopada 2002 r.

w sprawie powołania stałej komisji problemowej.Uchwała Nr I/5/2002 Rady Miasta Helu
z dnia 18 listopada 2002 r.

w sprawie powołania stałej komisji problemowej.Uchwała Nr I/4/2002 Rady Miasta Helu
z dnia 18 listopada 2002 r.

w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Miasta Helu.Uchwała Nr I/3/2002 Rady Miasta Helu
z dnia 18 listopada 2002 r.

w sprawie wyboru II wiceprzewodniczącego Rady Miasta Helu.Uchwała Nr I/2/2002 Rady Miasta Helu
z dnia 18 listopada 2002 r.

w sprawie wyboru I wiceprzewodniczącego Rady Miasta Helu.Uchwała Nr I/1/2002 Rady Miasta Helu
z dnia 18 listopada 2002 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Helu.