Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
ŻYCZENIA NOWOROCZNE

Szanowni Państwo,

Mijający rok 2002 przyniósł wiele pozytywnych zmian nie tylko w życiu każdego z nas, ale także w życiu naszego miasta. Z tej okazji Rada Miasta Helu składa serdeczne podziękowania mieszkańcom, organizacjom społecznym, instytucjom, firmom, pracownikom samorządowym i gminnych jednostek organizacyjnych, za życzliwe wspieranie wszelkich działań podejmowanych dla poprawy jakości życia i rozwoju naszej małej Ojczyzny.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do tych, którzy nieśli pomoc członkom helskiej społeczności, ratując ich zdrowie, życie i mienie: strażaków, lekarzy i personelu placówek ochrony zdrowia, policjantów, żołnierzy jednostek wojskowych helskiego garnizonu oraz pracowników służb komunalnych.

Dziękujemy za wsparcie duchowe i towarzyszenie w najważniejszych chwilach życia naszej wspólnoty Proboszczowi, o. Florentynowi Czesławowi Nowakowi, ks. Kapelanowi oraz o.o. Franciszkanom (OFM).

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku składamy wszystkim Mieszkańcom Helu oraz przebywającym u nas Gościom życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i sukcesów w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.

Niech Nowy Rok 2003 przyniesie radość, wprowadzi pokój, a marzenia i nadzieje spełnią się jak najprędzej.

Rada Miasta Helu

Bogusława BOROWIEC - PYTEL
Marek DYKTA
Henryk INDYK
Grażyna JANIAK
Zofia JAROSZ Marek KIERZNIKOWICZ
Tadeusz KLAJNERT
Janusz LESZCZYŃSKI
Tadeusz ŁUCZAJ
Czesław MOTYKA
Edward MROZIK
Piotr MYŚLISZ
Rafał SZCZYKUTOWICZ
Jerzy TOMASIK