Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Komisariat Policji w Juracie zaprasza mieszkańców na debatę - 12 grudnia 2018

Celem tego spotkania jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję.

12 grudnia br. o godzinie 17.00 w siedzibie helskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Checz Kaszubska funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Juracie zapraszają wszystkich mieszkańców na debatę społeczną. Celem tego spotkania jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję.

Realizując jedno z priorytetowych zadań naszej formacji, jakim jest zacieśnianie współpracy z lokalną społecznością, funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Juracie zapraszają Państwa do udziału w debacie społecznej, która odbędzie się 12 grudnia br. o godzinie 17.00 w siedzibie helskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Checz Kaszubska. Celem tego spotkania jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także omówienie problemów już rozpoznanych.
Jesteśmy przekonani, że spotkanie zwiększy Państwa wiedzę na temat własnego bezpieczeństwa oraz pozwoli nam ustalić, jakie tematy należy poruszyć przy organizowaniu kolejnych spotkań, by trafnie odpowiadać na potrzeby społeczeństwa.

Tematy debaty:

  1. Bezpieczeństwo w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania;
  2. Prezentacja aplikacji „ Moja komenda”;
  3. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzie do diagnozowania aktualnych zagrożeń społecznych.