Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Helu, w sprawie postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...(PKN ORLEN)

Hel, dnia 09.09.2003 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 32. Ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z dnia 20.08.2003 r. Burmistrz Helu informuje i podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego z siedzibą 09-411 Płock, ul. Chemików 7 , jako właściwy organ wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu działek nr 573/17, 573/19, 573/24 położonych w Helu w zakresie budowy punktu zaopatrzenia jednostek pływających w paliwo na nabrzeżu remontowym w morskim Porcie Rybackim .
W związku z powyższym każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie do sekretariatu Urzędu Miasta w Helu z siedziba przy ul. Wiejskiej , I piętro, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.