Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Helu, w sprawie postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu...(KOGA)

Hel, dnia 15.09.2003 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 32. Ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z dnia 20.08.2003 r. Burmistrz Helu informuje i podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Portowych Koga z siedzibą 84-150 Hel, na terenie Portu Rybackiego , jako właściwy organ wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu działek nr 573/17, 573/19, 573/24 położonych w Helu , w zakresie odbudowy i przebudowy nabrzeży portowych oraz pirsu kaszubskiego w morskim Porcie Rybackim Hel, portowe urządzenia do odbioru wód zaolejonych i odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków. .
W związku z powyższym każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie do sekretariatu Urzędu Miasta w Helu z siedziba przy ul. Wiejskiej , I piętro, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.