Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Buchta 04

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec HEL. Zaprasza na IV jubileuszowy festiwal
Twórczości morskiej oraz humoru i satyry Buchta 04


Czy wiesz gdzie się zaczyna Polska ?
Nie ? no to czas najwyższy to sprawdzić !
Więc, przyjedź do nas i zobacz to na własne oczy !!!
ZW

I. CELE FESTIWALU:
o popularyzacja regionu nadmorskiego w piosence oraz plastyce.
o konfrontacja umiejętności wokalnych i wokalno – instrumentalnych.
o promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej.
o Konfrontacja dokonań plastycznych ze szczególnym uwzględnieniem prac przedstawiających nasz nadmorski region.

II. UCZESTNICY
o Gromady zuchowe, drużyny harcerskie i starszo -harcerskie.
o Dziecięce i młodzieżowe grupy wokalne i wokalno-instrumentalne.
o Soliści, duety, zespoły.

III. TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU
o Klub Garnizonowy w Helu; 21-22-23 maj 2004r.

IV. ORGANIZATORZY
 Komenda Hufca ZHP HEL
o 9 Flotylla Obrony Wybrzeża
o Klub Garnizonowy 9FOW
o Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu
o Urząd miasta Hel
o Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu”
o O S P w Helu

V. WARUNKI ZAKWATEROWANIA
o Zapewniamy bazę noclegową w warunkach turystycznych (własny śpiwór, koc)
o Gwarantujemy herbatę, kawę, wrzątek, (własny kubek i menażka)
o W sobotę zapewniamy jeden gorący posiłek.
o Wykonawcy przyjeżdżają do Helu na własny koszt
o Na czas pobytu uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
o Zapewniamy zwiedzanie atrakcyjnych miejsc w Helu

VI. PRZEBIEG IMPREZY
o 21.VI. przyjazd uczestników festiwalu , ognisko z kiełbaskami
o 22.VI. godz. 0900 – 1000 próby mikrofonowe
o ,, godz. 1100 - 1400 występy konkursowe
o ,, godz. 1600 - 1800 występy konkursowe
o „ godz. 1900 - dyskoteka,
o 23.VI. godz. 1000 - rozdanie nagród w konkursie plastycznym
o występ laureatów festiwalu, rozdanie nagród i wyróżnień

KATEGORIE I WARUNKI UCZESTNICTWA
o Piosenka morska (rajdowa, harcerska) w trzech kategoriach wiekowych;
-do 10 lat, 11-15 lat, powyżej 15 lat
o Prezentacje satyryczne (bez ograniczeń wiekowych)
o Czas prezentacji wokalnych i instrumentalno - wokalnych do 10 min.; maksymalnie do 2 piosenek o tematyce morskiej ; można także wykonać piosenki rajdowe, turystyczne i harcerskie.
o Czas prezentacji satyrycznej; 5 – 10 min.; temat i forma występu dowolna; ilość osób biorących udział w prezentacji satyrycznej dowolna (soliści, duety, grupy).
o W każdej kategorii piosenki jury przyzna miejsca 1-3, oraz wyróżnienia według uznania; w tych kategoriach ocenie będzie podlegać; ogólne wrażenie występu; walory artystyczne repertuaru oraz wykonania utworów (szczególnie mile widziane własne kompozycje).
o W kategorii satyry i humoru uczestników oceniać będzie przede wszystkim publiczność długością i głośnością śmiechu mierzoną przez specjalistyczną aparaturę oraz wyszkolony i wyspecjalizowany słuch jurorów.
o Tematem przewodnim tegorocznego konkursu plastycznego „BUCHTA`04” są okręty, statki, żaglowce, jachty – słowem wszelkie jednostki pływające. Forma i technika prac całkowicie dowolna, ograniczeniem jest jedynie rozmiar;
 dla prezentacji płaskiej (od obrazu na płótnie przez drzeworyt i haft do plakatu) maksymalnie format A2 (594x420mm);
 dla prezentacji przestrzennej (od origami przez rzeźby i płaskorzeźby po prace modelarskie) długość (w przypadku żaglowców wysokość z masztami) 60 cm, prace przestrzenne powinny być umieszczone na stabilnej podstawie umożliwiającej jej prezentację podczas festynu na zakończeniu konkursu.
o W konkursie plastycznym forma i technika prac całkowicie dowolna. Prace muszą być dostarczone do 21 maja 2004r. Jury oceniać będzie wrażenie artystyczne i technikę wykonania prac.
o Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania zgłoszonych prac plastycznych.
o Jury zastrzega sobie prawo zmiany rozdziału nagród.
o Dokładnie wypełnione karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do 15.05.2004r.
o Buchta_hel@wp.pl lub listownie:


Festiwal „Buchta `04”
Komenda Hufca ZHP w Helu
84-150 Hel ul. Helska 1
skr.poczt. 44