Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Ogłoszenie

Kierownik ZZOM w Helu Ogłasza nieograniczony przetarg ustny
na dzierżawę kontenerów stalowych (szalet publiczny)
położonych w Helu przy ul. Leśna – Steyera, oraz przy plaży bałtyckiej
na okres od 01-01-2005 do 31-12-2015r

Przeznaczenie: działalność usługowa w zakresie obsługi sanitariatów

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2004 r o godzinie 11.00 w siedzibie ZZOM w Helu przy ul. Kuracyjnej 3 w pom. Nr 8
Cena wywoławcza wynosi 800,00 zł rocznie pisemnie: (osiemset złotych)
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200,00 zł pisemnie: (dwieście złotych). Wadium należy wpłacić najpóźniej do 13-12-2004 r na rachunek ZZOM Bank BPH S.A. ODDZIAŁ HEL NR 55 1060 0076 0000 3200 0025 7638 . Z dzierżawcą, który zaoferuje najwyższą cenę za dzierżawę kontenera, zostanie podpisana umowa dzierżawy.

Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania czynszu dzierżawczego w dwóch ratach rocznie:

I rata - do 31 maja danego roku

II rata - do 30 września danego roku

Na poczet pierwszej wpłaty czynszu dzierżawczego zaliczone zostanie wadium.
Dzierżawca zobowiązany będzie do prowadzenia działalności w zakresie obsługi sanitariatów każdego roku przez okres trwania umowy dzierżawy.
Zobowiązany będzie również do wyremontowania szaletów, do zawarcia stosownych umów na wywóz nieczystości, dostawę mediów, oraz na dzierżawę terenu pod szalety od Nadleśnictwa Wejherowo.
Uchylenie się od zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg, spowoduje przepadek wadium i unieważnienie przetargu.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać codziennie w ZZOM w Helu pok. nr 6 oraz telefonicznie 675-05-74.


Kierownik ZZOM

Ryszard Burczyk