Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
W Helu powstanie Błękitna Wioska

W dniu 10 stycznia 2005r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie, podczas którego został podpisany List Intencyjny dotyczący możliwości realizacji na terenie miasta Hel koncepcji Uniwersytetu Gdańskiego pn. "Błękitna Wioska".

List Intencyjny podpisali:
Jan Kozłowski - Marszałek Województwa Pomorskiego
Artur Jabłoński - Starosta Pucki
Mirosław Wądołowski - Burmistrz Helu
Andrzej Ceynowa - Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta,
Burmistrz Helu przekaże w formie bezprzetargowej na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego działki oznaczone geodezyjnie 110/2 i 111/3 o łącznej powierzchni 10 616 m2˛. Teren oszacowany na kwotę 3 769 000,00 zł zostanie sprzedany (z upustem wynoszącym ponad 2 500 000,00 zł) Uniwersytetowi Gdańskiemu za 1 200 000,00 zł . Kwotę tę w równych trzech częściach pokryją: Uniwersytet Gdański oraz budżety wojewódzki i powiatowy.
"Błękitna Wioska" ma być obiektem naukowym ale także turystycznym, składać się będzie z dwóch części: lądowej i wodnej. Na lądzie stanie m.in. budynek dydaktyczny, osiedle rybackie z miejscami noclegowymi i ekspozycje przyrodnicze. Częściowo na Zatoce Gdańskiej ma powstać morświnarium -oúrodek ekspozycji i hodowli ssaków, które narażone na wymarcie sa pod ochroną.Żanna Sępińska


list intencyjny cz1

list intencyjny cz2