Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Ogłoszenie o pracę

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu zatrudni od zaraz głównego księgowego.

Głównym księgowym jednostki organizacyjnej może być osoba , która :
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwa : przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego , przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karnoskarbowe,
- ukończyła :
- ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne, wyższe studia zawodowe lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości lub
średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość i posiada co najmniej 6-cio letnią praktykę w księgowości,

Podania o pracę proszę składać w sekretariacie Urzędu Miasta Hel