Polwysep.pl     kamera - obraz na żywo   |   pogoda   |   e-kartki   |   galeria zdjęć   |   księga gości   |   linki
Zakończenie kadencji

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem kadencji 2002 - 2006, w imieniu Rady Miasta Helu składam serdeczne podziękowania mieszkańcom, organizacjom społecznym, instytucjom, firmom, pracownikom urzędu miasta i gminnych jednostek organizacyjnych, za życzliwe wspieranie wszelkich działań podejmowanych dla rozwoju miasta i poprawy jakości naszego życia.
Wyrazy szczególnej wdzięczności Rada Miasta Helu kieruje do osób i instytucji, które niosły pomoc członkom helskiej społeczności, ratując ich życie, zdrowie i mienie: lekarzy i personelu placówek służby zdrowia, strażaków, policjantów, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariuszy Straży Granicznej, marynarzy jednostek wojskowych oraz pracowników służb komunalnych.
Dziękujemy za wsparcie duchowe i towarzyszenie w najważniejszych chwilach życia naszej wspólnoty proboszczom: o. Florentynowi Nowakowi, o. Klaudiuszowi Michalskiemu, ks. kapelanowi Janowi Maliszewskiemu oraz o.o Franciszkanom (OFM).
Za pomoc w realizacji wspólnych przedsięwzięć i życzliwość Rada Miasta Helu dziękuje Zarządowi Województwa Pomorskiego, zwłaszcza wicemarszałkom Mieczysławowi Strukowi i Markowi Biernackiemu, dowódcy 9. Flotylli Obrony Wybrzeża kontradmirałowi Czesławowi Dyrczowi, dowódcom jednostek wojskowych helskiego garnizonu, Radzie i Zarządowi Powiatu Puckiego oraz radnym, wójtom i burmistrzom gmin Ziemi Puckiej.
Wyrazy podziękowania składamy redakcji „Helskiej Blizy”, za pośrednictwem której nieustannie przypominano nam, po co i dla czyich interesów zostaliśmy obdarzeni przez wyborców mandatem zaufania.
Nowym radnym i burmistrzowi Helu życzymy sukcesów w staraniach o pomyślny rozwój naszego miasta.

Przewodniczący
Rady Miasta Helu
Tadeusz KlajnertHel, 27 października 2006 r.